Politika varstva zasebnosti

Politika varstva zasebnosti

 
V Odvetniški pisarni Devetak in partnerji d.o.o., Prvomajska ulica 23, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: »upravljavec«) cenimo vašo zasebnost, zato stremimo k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zagotavljamo vam, da bomo vaše osebne podatke, pridobljene preko naše spletne strani, ali pri poslovanju z vami, zlasti preko telekomunikacijskih sredstev, zbirali, obdelovali, varovali in hranili skladno z veljavno evropsko zakonodajo (Splošno uredbo o varstvu podatkov -GDPR) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (vsakokrat veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o elektronskih komunikacijah in Zakon o elektronskem poslovanju na trgu) ter določili te Politike varstva zasebnosti (v nadaljevanju: »Politika«).
 
Namen te Politike je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.
 
Zavezujemo se, da bodo zbrani osebni podatki uporabljeni v skladu s to Politiko, da bomo varovali zaupnost vaših osebnih podatkov in da bomo zbrane podatke uporabili izključno za namene, za katere ste nam in jih posredovali in jih brez vašega izrecnega dovoljenja ne bomo razkrili nepooblaščenim tretjim osebam. Storili bomo vse, kar je v naši moči, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.
 
UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV
Odvetniška pisarna Devetak in partnerji d.o.o.
Prvomajska ulica 23
5000 Nova Gorica
T: +386 5 300 1400
E-Pošta: info@devetak.si
Internet: www.devetak.si
 
POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Odvetniška družba nima pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO), saj osebnih podatkov ne obdelujemo v takšnem obsegu, da bi za nas veljala obveznost imenovanja DPO.
 
NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNA PODLAGA
Za namene izvajanja odvetniških storitev, zastopanja pred sodišči in drugimi državnimi organi, pravnega svetovanja, za namene izvajanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja za naše zaposlene ter za nemoten potek našega dela obdelujemo osebne podatke naših strank v mejah, ki jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov oziroma obsegu, ki je potreben za izvajanje naših storitev. Pravna podlaga za obdelavo je v izvajanju pogodbe ter izvajanju zakonskih obveznosti. Enako velja za namene izvajanja storitev skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju sporov.
 
Upravljavec lahko, odvisno od okoliščin posameznega primera, zbira in obdeluje naslednje kategorije osebnih podatkov:
 

  • ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska in mobilna številka, datum, ura in vsebina poštne ali elektronske komunikacije, osebni podatki stranke, ki so potrebni za zastopanje v postopkih, osebne podatke nasprotne stranke, kontaktne podatke posameznikov v primeru sodelovanja s strankami, ki so pravne osebe;
  • podatke o uporabnikih spletnih strani upravljavca (IP naslov, datumi, ure in trajanje obiskov spletnih strani, podatki o lokaciji oz. vstopni točki dostopa do interneta, podatki o obiskanih podstraneh, podatki o opravljenih nastavitvah, idr.);
  • podatke o vnosih v spletne obrazce (npr. obrazec za IRPS);
  • druge podatke, ki nam jih prostovoljno posredujete na katerega od kontaktnih naslovov na naši spletni strani oziroma katere obdelujemo zaradi našega poslovnega oziroma pogodbenega razmerja z vami.

 
Osebne podatke posameznikov zbiramo tudi ob njihovem obisku naših spletnih strani, prek t.i. piškotkov.
Ob vsakem obisku naše spletne strani lahko z odlaganjem tako imenovanega ''piškotka'' v brskalnik vašega računalnika zbiramo določene podatke o vašem obisku, kot so IP-naslov, ime ponudnika spletnih storitev, datum in uro, ko dostopate do spletnega mesta, strani, ki jih obiščete na spletnem mestu, število obiskov in internetni naslov spletnega mesta, s katerega ste prišli na naše mesto in podobno. Obiskovalca zgolj z uporabo teh podatkov v tem trenutku glede na stanje tehnologije ni mogoče enolično identificirati.
Vedno imate možnost, da piškotke sprejmete ali zavrnete. Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke, kar lahko spremenite v nastavitvah tako, da računalnik piškotke zavrne ali pa da prejmete opozorilo, preden se piškotek shrani. V zvezi z vašimi podatki ne poteka avtomatizirano sprejemanje odločitev in profiliranje.
 
PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE
Vaših osebnih podatkov ne razkrivamo in ne prenašamo v organizacije oz. podjetja, ki bi imele sedež zunaj Evropske unije in jih tako ne prenašamo v tretje države.
 
PRAVICE POSAMEZNIKOV
S pisno zahtevo, poslano na naslov Odvetniška pisarna Devetak in partnerji d.o.o., Prvomajska ulica 23, 5000 Nova Gorica, s pripisom »osebni podatki« ali na elektronski naslov info@devetak.si, lahko zahtevate:

  • dostop do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v povezavi z vami;
  • popravek netočnih podatkov, zbranih v povezavi z vami;
  • omejitev obdelave osebnih podatkov;
  • izbris vseh podatkov, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena Uredbe GDPR,
  • prenosljivost osebnih podatkov,
  • obdelavi ugovarjate.

Na vašo zahtevo bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. V tem primeru bomo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o vsakem takem podaljšanju v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo tudi obvestili.
Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče. Zahtevo lahko posreduje na Odvetniška pisarna Devetak in partnerji d.o.o., Prvomajska ulica 23, 5000 Nova Gorica ali info@devetak.si z zadevo »osebni podatki«. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS (Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si) če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
 
ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV
Osebne podatke posameznikov bomo v Odvetniški pisarni Devetak in partnerji d.o.o. obdelovali v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in le tako dolgo, dokler bo to potrebno za izpolnitev namena, zaradi katerega so bili zbrani, v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna za izvajanje pogodbe, oziroma v rokih, ki so določenih s predpisi. Če se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve, se hranijo do preklica. Po preteku tega obdobja se podatki izbrišejo.
 
Posodobljeno: maj, 2018