DEVETAK & PARTNERJI

ODVETNIŠKA PISARNA

Izvrsten servis ter odvetniške storitve na najvišji strokovni ravni slovenskim in mednarodnim strankam

Odvetniki k vsaki stranki pristopamo individualno in celostno in nudimo pomoč pri urejanju pravnih zadev v Sloveniji.

Na območju celotne Slovenije odvetniki zagotavljamo strankam:

Celovito pravno podporo in svetovanje osebam in podjetjem

Zastopanje pred sodnimi, upravnimi in drugimi organi

Izvensodno reševanje sporov (mediacija, arbitraža)