Odvetništvo

Odvetniška pisarna nudi pravne storitve s področja gospodarskega, civilnega, delovnega, kazenskega in upravnega prava, svoje storitve pa ponuja tako fizičnim kot pravnim osebam iz Slovenije in tujine.
Odvetniška pisarna deluje kot izvrsten servis strankam in zagotavlja pravne storitve na visoki strokovni ravni. V spornih zadevah si prizadeva zaščititi interese svojih strank, hkrati pa najti učinkovito in sporazumno rešitev, če je mogoče, že izvensodno. Poleg pravnega svetovanja stranke zastopamo tudi pred upravnimi, sodnimi in drugimi organi.