O nama

Odvjetničko društvo nudi pravne činidbe s područja trgovačkog, građanskog,
radnog, kaznenog i upravnog prava, i to tako fizičkim kao i pravnim osobama iz
Slovenije i inozemstva.
Odvjetničko društvo djeluje kao izvrstan servis za stranke kojim osigurava
pravne činidbe na visokoj stručnoj razini. U spornima stvarima se stara da
zaštiti interese svojih stranaka, a ujedno nastoji da nađe efikasno i sporazumno
rješenje, ako je moguće već vansudsko. Pored pravnog savjetovanja stranke
zastupamo i pred upravnim, sudskim i drugim organima.